Get Paid Taking Pictures

Get Paid Taking Pictures tilbyr en god inntektsmulighet som alle i utgangspunktet kan forsøke. Mulighetene til å tjene penger på egne foto er i dag gode og du behøver ikke være profesjonell fotograf for å lykkes, langt derifra. Faktisk kan du tjene flere tusen kroner på et helt ordinært foto og forklaringen på det er at du kan selge bildene mange, mange ganger.
 
 

Fordeler med salg av foto

Get Paid Taking Pictures tilbyr en mulighet til å tjene penger som det er knyttet mange fordeler til og en av disse er at du ikke behøver erfaring. Faktisk behøver du ikke noe annet et smartkamera, eventuelt et digitalt fotoapparat og pc/nettbrett. Av andre fordeler vil vi trekke frem muligheten til en såkalt passiv inntekt, samt det at du som nevnt kan selge et bilde mange ganger. Med passiv inntekt mener vi i denne sammenheng følgende. Når du har lastet opp et bilde kan du tjene penger på dette i lang tid, uten å gjøre noe mer arbeid.
 
 

Ulemper med Get Paid Taking Pictures

De store ulempene knyttet til Get Paid Taking Pictures har vi ikke funnet, men som alt annet koster også dette penger. Du betaler imidlertid kun en engangssum for et medlemskap som varer så lenge du selv ønsker. Ellers gjør vi oppmerksom på at Get Paid Taking Pictures ikke passer for deg som ønsker raske penger.
 
 

Nyttig informasjon

På medlemsområdet til Get Paid Taking Pictures vil du finne den informasjonen og etter det vi forstår også de hjelpemidlene du behøver for å kunne tjene penger på å selge egne foto. Det som er viktig å legge merke til med denne inntektsmuligheten er følgende. Du kan som nevnt selge et bilde mange ganger og det er der potensialet ligger. Når du har lastet bildene dine opp til et nettbasert fotoarkiv vil potensielle kunder (nettaviser, nettmagasiner, med mer) kunne kjøpe retten til å bruke ditt bilde og så laste ned dette. Denne retten er imidlertid ikke eksklusiv og derfor kan det bilde selges mange ganger.
 

Hvordan komme i gang?

Du kan så å si komme i gang med å tjene penger på foto umiddelbart og all nødvendig informasjon finner du på nettsidene til denne aktøren. Dersom du ønsker noen tips om fotografering anbefales dette nettstedet og her finner du et eksempel på et nettbasert fotoarkiv. Dersom du ønsker det kan du for øvrig komme i gang helt på egenhånd, men Get Paid Taking Pictures vil øke dine muligheter til å tjene mye penger.
 
 
NB: Get paid taking pictures er dessverre nedlagt. Vi anbefaler det gode alternativet Photo Jobs Online.