Hvordan tjene penger med en skrivejobb på nett?

De aller fleste kan faktisk tjene penger med en online skrivejobb. Det finnes nemlig en stor etterspørsel etter korte artikler og du behøver på ingen måte å være forfatter for å lykkes. Her er noen tips om hvordan du kan tjene penger på denne måten, samt om hvordan du kommer i gang.
 
 

Passer for de fleste

Dersom du har erfaring som forfatter, vil naturligvis det være en fordel. Men, de aller fleste kan rimelig raskt lære seg å tjene penger på å skrive korte artikler som så vil bli publisert på forskjellige nettsteder. Det skyldes delvis at det finnes mange nyttige hjelpemidler du kan benytte og delvis at det ikke alltid stilles veldig store krav til artiklene som skal leveres.  Hvorfor det er slik kan du lese om i neste avsnitt.
 
 

Om denne muligheten

Det er mulig å tjene svært mye penger på engelskspråklige nettsteder som rangerer godt oss Google og andre søkemotorer. Videre er mye, nytt og unikt innhold viktig for muligheten til å oppnå slike rangeringer. Det har ført til at flere nettsteder deler sitt innhold inn i to. En del som de linker til fra forsiden og som er ment for publikum og en del som er mer "skjult" og som er ment for søkemotorene. Dersom du ikke har erfaring med denne typen arbeid, så er det å skrive det "skjulte" innholdet din mulighet til å tjene penger med en skrivejobb.
 
 

Artiklene du skal skrive

Den typen innhold nevnt i avsnittet over er altså først og fremst ment for søkemotorer, noe som vil påvirke hvordan artiklene skal skrive. En kort innføring i søkemotoroptimalisering er derfor en fordel dersom du skal tjene penger på denne måten, men ikke la det skremme deg. Det mest grunnleggende (det du behøver) lærer du nemlig på langt under en time. Kort forklart skal en slik artikkel skrives om et emne som er relevant i forhold til hvilke søkeord din oppdragsgiver ønsker å rangere godt for og du vil ofte få oppgitt bestemte ord og fraser som skal benyttes i artikkelen. Nederst finner du et eksempel på denne muligheten til å tjene penger på nett.
 
 

Skaff deg skrivejobber

Det er som nevnt stor etterspørsel etter denne typen artikler, noe som betyr gode muligheter til å tjene penger. Det betyr også at dette er big business og at flere aktører har spesialisert seg innen denne nisjen. For de aller fleste vil en slik aktør være den desider beste muligheten til å komme i gang og skrivende stund finnes det to aktører som skilles seg positivt ut. Den første er Web Colleagues som har en del norske medlemmer og som tilbyr forskjellige skrivejobber. Den andre er Writing Jobs Online som har mange norske medlemmer og som absolutt anbefales.
 
 

Et eksempel

En skrivejobb som dette kan for eksempel gå ut på at du får i oppdrag å skrive 5 artikler om slanking. Disse artiklene skal være på ca 400 ord og du får oppgitt hvilke søkeord/fraser artiklene skal optimaliseres for. Du får også oppgitt at disse ordene skal benyttes i overskriften og at de skal utgjøre 3-5 prosent av innholdet. Den ene artikkelen skal optimaliseres for ordet slanketips og da kan du for eksempel velge å skrive artikkelen 10 slanketips om mat og drikke. Slanketipsene finner du ved å søke på internett og du passer på at ordet slanketips er nevnt 12-20 ganger i artikkelen. Stort vanskeligere er det faktisk ikke å tjene penger med denne typen skrivejobb.
 
Lykke Til!