Tjen penger på å besvare spørsmål

Det finnes mange muligheter til å tjene penger på å dele kunnskaper på nett, for eksempel gjennom blogging. En annen mulighet er rett og slett å svare på spørsmål fra andre nettbrukere og det finnes minst to nettsider som har spesialisert seg på dette og som lar deg tjene penger på denne måten.

 

Hvem passer denne muligheten for?

Denne muligheten til å tjene penger online passer for deg som ønsker å skaffe en ekstra inntekt på egenhånd og som er kunnskapsrik. Det betyr ikke at du må være verdens smarteste person, men at du må ha en god del kunnskaper om et eller flere emner. Dersom du er ivrig sportsfisker vil du sannsynligvis ha mer enn nok kunnskaper om dette emnet. Dersom du er bilmekaniker vil du helt sikkert kunne svare på mange spørsmål med bakgrunn i din jobberfaring.

 

Hva er fordelene?

Muligheten til å tjene penger på egenhånd et naturligvis en fordel med denne inntektsmuligheten. Andre fordeler er at du får muligheten til å hjelpe andre, at du får muligheten til å dele dine kunnskaper, samt at dette i følge mange er en interessant og givende ekstrajobb. Ellers vil vi påstå at de aller fleste har god nok kunnskap om minst et emne og dermed kan tjene penger på å besvare spørsmål.

 

Hva er ulempene?

Den største ulempen med muligheten til å tjene penger er nok at inntektspotensialet et begrenset. Etter det artikkelforfatteren har forstått er det lite sannsynlig at du kan tjene mye penger på å besvare spørsmål, i alle fall om du ikke er advokat, lege eller lignende. For noen vil det nok også være en ulempe at det stort sett er engelsk som gjelder, samt at du ikke kan forvente noen stabil ekstra inntekt.

 

Nyttig informasjon

Dersom du for eksempel er lege kan du nok tjene penger ved hjelp av norske nettider av typen «Spør advokaten». For de aller fleste er det imidlertid engelskspråklige nettsteder som gjelder og vi har funnet to slike sider hvor du kan tjene penger på å besvare spørsmål. Det ene er JustAnswer som stiller forholdsvis strenge krav til sine eksperter og som betaler deg pr svar du gir. Det andre er Webanswers hvor alle i utgangpunktet kan besvare spørsmål for så å få en andel av annonseinntekten. Vel å merke dersom ditt svar blir publisert. Det skal faktisk være mulig å tjene greit med penger også ved hjelp av det sistnevnte nettstedet, uten at artikkelforfatteren kan garantere noe.

 

Du kan for øvrig også tjene penger på å besvare spørsmål som kommer i form av spørreundersøkelser, noe vi har omtalt i denne artikkelen. En annen gode mulighet til å tjene penger på nett finner du her.