Hvordan tjene penger med YouTube?

Sosiale medier byr på flere muligheter til å tjene penger på nett og YouTube er intet unntak i så måte. Snarere tvert i mot, det finnes flere spennende muligheter til å tjene penger med YouTube, både direkte og indirekte. Du kan tjene penger på reklame i forbindelse med videoene du har lastet opp. Du kan tjene penger på å lage og/eller laste opp videoer for andre. Du kan tjene penger gjennom å bruke YouTube til å markedsføre egne produkter.
 

Hvem passer dette for?

De aller fleste med litt kjennskap til YouTube kan tjene penger på å laste opp videoer for andre, noe du kan lese om i siste. Dersom du skal du både lage og laste opp videoer for andre, kreves det imidlertid mer og du bør både kunne lage gode videoer, samt ha litt kjennskap til markedsføring generelt og SEO spesielt. Å lage en reklamevideo for et lokalt hotell kan være et eksempel på denne typen arbeid. Dersom du skal tjene penger på egne videoer bør du være innstilt på at det er krevende og at du både må ha litt flaks og litt feeling for hva som kan bli en hit. Videre må du oppfylle de forholdsvis strenge kravene for å kunne bli YouTube-partner. Dersom du allerede selger en tjeneste eller andre produkter, så passer i utgangspunktet YouTube meget godt for deg. Da med tanke på å bruke YouTube som en markedsføringskanal.
 
 

Hva er fordelene?

Den største fordelen er alle brukerne som allerede finnes på YouTube. Delvis fordi det betyr flere muligheter til å tjene penger, delvis fordi det betyr at potensialet nærmest er ubegrenset og delvis fordi dette er en snarvei til potensielle kunder (seere). En annen fordel er at det fremdeles er relativt få nordmenn som virkelig utnytter det potensialet som finnes, noe som betyr at du kan skaffe deg et forsprang på eventuelle konkurrenter.
 
 

Hva er ulempene?

Spesielt dersom du ønsker å tjene penger på egne videoer som lastes opp, så er ulempen den store konkurransen som gjør at svært få lykkes. Det finnes utrolig mange morsomme videoer og det finnes utrolig mange guider av typen hvordan skifte sykkelkjede, eller hvordan bli slank. Også for de andre mulighetene til å tjene penger med YouTube, så er det konkurransen som er den største ulempen.
 
 

Nyttige tips

Dersom du ønsker å laste opp videoer for andre, så tilbyr dette nettstedet deg de desidert beste mulighetene. Dersom du satser på annonseinntekter fra egne videoer, bør du først sjekke hvordan du kan bli YouTube Partner. Dersom du satser på å markedsføre egne produkter, bør du lære mest mulig om YouTube og sjekke hvordan andre har lykkes. Her er noen lenker til nettsted og artikler hvor du finner nyttig tips og informasjon om mulighetene til å tjene penger med YouTube.
 
 
 

Her finner du mer informasjon